Hoogtepunten

Hoogtepunten

De Boomberg en haar nabije omgeving herbergen een aantal belangrijke hoogtepunten op plaatselijk, landelijk en zelfs internationaal vlak, zoals het Pinetum en het Gemeentehuis. Onderstaand laten we een aantal van deze hoogtepunten de revue passeren.

 

 

Pinetum Blijdenstein

Pinetum Blijdenstein is een prachtige botanische tuin in Hilversum, die in 1898 werd gesticht. Een pinetum is een gespecialiseerd arboretum, een naaldbomentuin, met een collectie coniferen en andere naaktzadigen. Pinetum Blijdenstein heeft een collectie van ongeveer 400 naaldbomen.

Het Pinetum is gespecialiseerd in coniferen. Ook vindt u er cycadeeën, ephedra's en rhododendrons en in de kassen staan tropische planten. Het Pinetum is onderdeel van de Nationale Plantencollectie en vormt een van de belangrijke coniferencollecties in de wereld.

De tuin is het hele jaar door dagelijks geopend (website www.pinetum.nl) en heeft ook een eigen pagina op Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinetum_Blijdenstein)

 

 

De Costerustuin

De Costerustuin is een historische botanische tuin. De planten zijn niet naar kleur of bloeitijd gerangschikt, maar naar plantenfamilie. De naambordjes spreken voor zich. Daarop zijn te lezen de familienaam, de Latijnse en de Nederlandse naam.

Het is ook één van de meest toegankelijke botanische tuinen van het Gooi. Iedere dag – van zonsopkomst tot zonsondergang – is het mogelijk gratis te genieten van deze kleurrijke oase met een groot aantal inheemse planten, struiken, bomen en een vijver (website www.costerustuin.nl). De Costerustuin heeft ook een eigen pagina op Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Costerustuin_Hilversum)

 

 

Jan van Ravenswaaijpad

De Hilversumse kunstschilder Jan van Ravenswaay (1789-1869) heeft dit gebied, waartoe ook percelen met lanen of paden ten oosten en ten zuiden van de bergtop behoorden, tussen 1831 en 1841 tezamen met vier Amsterdamse heren verworven en op 14 september 1848, daartoe door hen gemachtigd, voor de som van f. 2.550,- aan de gemeente verkocht. Het groene gedeelte van de Peerlkamplaan bleef behouden maar een aantal paden is niet meer terug te vinden.

Een tamelijk groot perceel is nog steeds aanwezig en meerdere paden leiden naar het hoogste punt van de Boomberg. We kunnen er nog steeds genieten van imposante beuken en eiken in dit gebied. Over dit pad is een prachtig artikel geschreven door de Historische Kring Albertus Perk (https://albertusperk.nl/eigenperk-artikelen/1994.3%20Ravenswaaypad.pdf).

 

 

Rosarium

De gebroeders de Groot verkochten in 1879 de grond met een servituut, op basis waarvan het terrein niet hoger dan 1,25m bebouwd mocht worden. In 1913 kreeg de gemeente Hilversum de grond in eigendom van H.E. Kleijn van Willigen.

In het midden staat sinds 1949 het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog, van de kunstenaar V.P.S. Esser. Ook het Rosarium / Verzetsmonument heeft een eigen Wikipedia pagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzetsmonument_van_Hilversum.

 

 

Corversbos

In 1777 kreeg Gerrit Corver Hooft de Gooise heide (het huidige Corversbos) in erfpacht, bij de aankoop van Gooilust, een van de 's-Gravelandse buitenplaatsen. Gerrit Corver Hooft was de laatste baljuw van Gooiland en kastelein van Muiden. Hij plantte bos aan en gebruikte een deel van de grond als bouwland.

Het gebied kwam in 1843 in eigendom van de familie en heet sindsdien Corversbos, naar Gerrit Corver Hooft. De laatste Corver Hooft, Margaretha, stierf in 1895. Het bos kwam toen in handen van haar nicht Louise Six, gehuwd met Frans E. Blaauw.Frans Blaauw legde aan de noordelijke rand van het bos (bij de 's-Gravelandseweg) een villapark aan (Diergaardepark). Bij haar dood in 1934 liet Louise het Corversbos na aan Natuurmonumenten.

Website (www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/corversbos)

 

 

 

 

 

Gemeentehuis / Raadhuis

Het Raadhuis van Hilversum is het gemeentehuis van de gemeente Hilversum. Het is gebouwd naar een ontwerp van de toenmalige stadsarchitect en directeur van de dienst publieke werken van de gemeente, Willem Marinus Dudok. Het is gebouwd in de periode 1928-1931 en wordt beschouwd als Dudoks belangrijkste werk. Website (http://www.dudokarchitectuurcentrum.nl/)

Het Raadhuis van Hilversum is een rijksmonument. Het gebouw geniet ook internationaal grote bekendheid en waardering en trekt al tientallen jaren bezoekers uit het buitenland. Volgens de vakliteratuur heeft Dudok zichzelf na deze schepping nooit meer overtroffen, al heeft hij wel enkele gebouwen ontworpen die – vrijwel altijd gebouwd op een kleinere schaal – bewonderd worden. Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Raadhuis_van_Hilversum.