Word vriend

Steun de Boomberg

De Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg kan haar werk doen dankzij de vrijwillige bijdragen van de bewoners van de Boomberg, de adverteerders in de Boombergkrant en de “Vrienden van de Boomberg”.

De Stichting maakt kosten voor haar activiteiten, zoals het bouwen en onderhouden van deze website, het drukken van de Boombergkrant, maar ook de hapjes en drankjes bij St. Maarten of het Rosariumconcert. Het gaat hierbij niet om grote bedragen, maar er zijn wel fondsen nodig om ons werk te kunnen blijven doen.

Daarnaast hebben wij voor onze taken rond ruimtelijke ordening ook periodiek behoefte aan juridische ondersteuning. Dit komt sporadisch voor bij grote, complexe projecten. Op dat moment lopen de kosten wel vaak snel op.

We zijn een Stichting en hebben dus geen leden en ook geen ledenregister. Iedere bewoner van de Boomberg kan bijdragen door het doneren van geld, zowel eenmalig als geautomatiseerd via ons machtigingsformulier.

Voor bedrijven geldt dat zij Vriend kunnen worden van de Boomberg. Als Vriend van de Boomberg krijgt u niet enkel advertentieruimte, maar ook exposure op deze website, in de boombergkrant en bij evenementen. Belangrijker is nog, dat u een vaste, stabiele basis legt voor onze werkzaamheden. Een financieel fundament, waarop wij kunnen bouwen!

Het bestuur voorziet daarnaast periodiek nog specifieke doelen te ondersteunen. Hierbij kan worden gedacht aan AED’s, speeltoestellen of andere zaken die (deels) vanuit bewoners moeten worden gefinancierd. Dit kunnen we dan ondersteunen door middel van speciale acties.

Het belangrijkste is wellicht om te weten dat elke bijdrage, hoe groot of klein ook, door ons enorm wordt gewaardeerd.

Dank u dat u helpt onze wijk nog mooier en aangenamer te maken voor haar bewoners!

 

Doneren

Wilt u een vrijwillige bijdrage storten aan het werk van de Stichting en de Boombergkrant?

Vriende van de Boomberg

Bedrijven kunnen “ Vriend van de Boomberg” worden

Speciale acties

Draagt u bij aan speciale doelstellingen?