Over ons

Het WijkOverlegOrgaan de Boomberg (WOOB) is opgericht in 1978, als reactie op de plannen van de Gemeente om achter het kantongerecht een flat te gaan bouwen. Daartegen kwam de wijk in verzet, met als gevolg dat deze flat er niet is gekomen. In plaats daarvan werd er gekozen voor laagbouw.

In 1995 kwam hieruit voort de oprichting van de Stichting WijkOverlegOrgaan De Boomberg, met als primaire doel het “beschermen en versterken van het woonklimaat in de “Boombergwijk”. De Stichting was een reactie op plannen van de Gemeente voor hoogbouw in de wijk.

De Stichting WOO De Boomberg heeft een bestuur. Deze bestuursleden kunt u rechtstreeks benaderen. Uiteraard kan het ook zijn dat u vragen heeft ten aanzien van specifieke portefeuilles, zoals communicatie of ruimtelijke ordening. Onder portefeuilles vindt u een overzicht van de inhoud van de verschillende portefeuilles en de betrokken contacten.

De Stichting WijkOverlegOrgaan De Boomberg baseert zich bij haar functioneren en haar beslissingen op haar doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten. Deze statuten specificeren niet enkel haar doelstellingen, maar ook haar relatie met de Gemeente en de wijze waarop zij draagvlak wenst te behouden in en met de buurt.

Het bestuur van de Stichting vergadert eens per 1-2 maanden. De notulen worden gepubliceerd op deze website. Jaarlijks wordt er een jaarvergadering gehouden die voor alle inwoners vrij toegankelijk is. Ook de notulen van de jaarvergadering worden gepubliceerd.

 

Bestuur

Hier vindt u de bestuursleden met hun verantwoordelijkheden en contactgegevens.

Portefeuilles

Wilt u de portefeuilles bekijken of de verantwoordelijken contacteren?

Statuten

De statuten van de Stichting geven een overzicht van de doelstellingen van de Stichting.