Contact

Bestuur Stichting WijkOverlegOrgaan de Boomberg:

Voorzitter: Helmi Duijvestein                                                 voorzitter@boombergwijk.nl

Secretaris: Geert Tacken                                                       secretaris@boombergwijk.nl

Penningmeester: Geert Tacken                                           penningmeester@boombergwijk.nl

Ruimtelijke Ordening: Wim van Aalderen                         ruimtelijke ordening@boombergwijk.nl

Groen: Wim van Aalderen                                                     ruimtelijke ordening@boombergwijk.nl

Verkeer en Veiligheid: Patrick Visser                                  verkeerenveiligheid@boombergwijk.nl

Communicatie: Brigit Rutten                                                redactie@boombergwijk.nl

Communicatie: Marchien Hoogenraad (i.o.)                   redactie@boombergwijk.nl

Sociale Cohesie: Helmi Duijvestein en Brigit Rutten      socialecohesie@boombergwijk.nl

 

WijkOverlegOrgaan de Boomberg op internet en social media: 

Website:           http://www.boombergwijk.nl/

Facebook:        @DeBoomberg

Instagram:

 

Commissies:

Tuinclub

Boombergfeest

Sint Maarten

Verkiezingscommissie

Tennistournooi

Rosariumconcert

Vrienden van de Boomberg

Kascommissie

 

Wijkagenten:

Mocht u overlast ervaren, getuige zijn van iets ongewoons of ongewensts, dan kunt u contact opnemen met de wijkagenten:

 

 

Wijkcoördinator:

Vanuit de gemeente Hilversum is er ook een wijkcoördinator aangesteld, die als contactpersoon dient voor vragen over de Boomberg:

Carola van den Berg

tel: 035-629 22 31/ 06-53 85 17 50

e-mail: carola.vandenberg@hilversum.nl