GEZOCHT: BESTUURSLEDEN

Gepubliceerd op: 18-12-2020

Marielle Broeknellis, namens de Kiescommissie

Lijkt het u leuk om een positieve bijdrage te leveren aan onze wijk en heeft u voor een kortere of langere termijn tijd om mee te helpen? Dan zijn we op zoek naar U!

Voor het bestuur van de Stichting WijkOverlegOrgaan De Boomberg zijn we op zoek naar aanvulling, nu dat Wim van Aalderen terugtreedt. Met regelmaat komen er nieuwe ontwikkelingen die van grote impact zijn op het welzijn in onze wijk. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe bestemming van de Stolpe of de komst van Talpa. Adequaat en snel optreden is dan van belang.

Ook wil het bestuur nog meer aandacht besteden aan de communicatie met de wijkbewoners en zal het vergroten van de buurtcohesie aandacht krijgen. De ontwikkeling van de website is hiervan een voorbeeld.

Vele handen maken licht werk, dus zouden we het bestuur graag uitbreiden met meerdere mensen.

Bij meer dan de benodigde hoeveelheid kandidaten zullen we de bewoners van onze wijk vragen om middels een stem de nieuwe bestuursleden te kiezen. We vinden het erg belangrijk om een zo breed mogelijke participatie te hebben, en ook als u maar weinig tijd heeft stellen we uw hulp ontzettend op prijs. Voor informatie en/of aanmelden kunt u mailen naar: marielle.broeknellis@gmail.com

Graag uw reactie voor 15 januari 2021. Namens de Kiescommissie
Piet Smit
Marcel Duker

Marielle Broeknellis