Voorzieningen en Scholen

Voorzieningen en Scholen

De Boomberg beschikt over een groot aantal voorzieningen, zowel binnen haar grenzen als in haar directe nabijheid. We beperken ons hier tot de voorzieningen binnen de Boomberg:Bibliotheek Hilversum

‘Verruimt uw geest’. De oprichters van de Bibliotheek Hilversum lieten deze spreuk in een glas-in-loodraam verwerken bij de bouw van de bibliotheek. En dat is nog steeds de grondslag van de Bibliotheek Hilversum. 

Bibliotheek Hilversum is niet zomaar een bibliotheek; het is de bibliotheek van Hilversum Mediastad. Bij de oprichting van de bibliotheek waren boeken, kranten en tijdschriften de belangrijkste vormen van media; belangrijk zijn ze nog steeds, maar er is een breed spectrum aan media bij gekomen, audiovisueel en digitaal.

De bibliotheek verbindt waar Hilversum goed in is (media) aan waar de bibliotheek goed in is (talentontwikkeling en toegang tot media). 

 

 

 

 

 

 

Gemeentelijk Gymnasium

Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum (GGH) is een modern gymnasium: het combineert een brede klassieke vorming met hedendaags onderwijs. Het GGH is een openbare school, die een inspirerende leeromgeving biedt aan een ieder met VWO-capaciteiten en een fikse dosis nieuwsgierigheid. Een school, kortom, voor leerlingen die meer willen en meer kunnen.

Het aanbieden van kennis op hoog niveau gaat hand in hand met het doen ontwikkelen van dienstbaar leiderschap. Op die manier brengen we een verbinding tot stand: tussen de vakken, tussen de school en de wereld, tussen heden, verleden en toekomst en tussen de leerling en zijn medemens.

Website (www.gymnasiumhilversum.nl/nl/)

 

 

Roland Holst College

“We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een 10 kunnen halen. Nog belangrijker vinden we  het dat onze leerlingen zich een 10 kunnen voelen!”  

Als iemand ons vraagt wat wij het allerbelangrijkste vinden, dan krijgt hij dit als antwoord.  Natuurlijk zijn we een school en vinden we cijfers en resultaten belangrijk. Maar zoals onze  missie al zegt: de leerling achter die resultaten vinden we nog belangrijker.  Daarnaast hanteren we de volgende uitgangspunten waarop we ons onderwijs baseren:

Leren is een persoonlijk proces, leerlingen hebben uiteenlopende talenten en  ondersteuningsbehoeften. Daarom differentiëren we en creëren we mogelijkheden  om maatwerk te leveren, de zelfstandigheid te vergroten en elk talent aan te  spreken.

Leren is een actief proces, waarin leerlingen zich met aandacht en plezier  ontwikkelen op weg naar hun diploma. Daarom gebruiken we motiverende,  activerende en uitdagende werkvormen om de leerdoelen te bereiken en stimuleren  we een actieve werkhouding bij leerlingen.

Leren is een sociaal proces, waarin de persoonsvorming van onze leerlingen vorm  krijgt. Daarom richten we ons ook op vruchtbare samenwerking, groeiende  verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander, en de wereld. 

Website: https://gsf.nl/mijnarhc/

 

 

 

 

 

Vondelschool

De Vondelschool is een school die haar wortels heeft in de buurt. Een school die bekend staat als laagdrempelig. Een school die luistert naar de geluiden uit haar omgeving. 

Een school die gestalte krijgt door drie pijlers: de leerlingen, het team en de ouders. In een nauwe samenwerking tussen deze drie groepen worden allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd.

Website (www.vondelschoolhilversum.nl/)

 

 

Sociëteit De Unie

Sociëteit ‘De Unie’ is een van de schaarse sociëteiten van Nederland. Een besloten herensociëteit met een geheel eigen, goed bewaarde en unieke sfeer waarin de traditie nog altijd springlevend is. Een aanvulling op het leven van alledag, buiten de massa.

'De Unie' geldt als een tweede huis voor leden en biedt tal van mogelijkheden en activiteiten, zoals het leesgezelschap of sport en spel in de vorm van biljart, bridge, schaken en kegelen. Maar ook boeiende sprekers in het kader van de befaamde thematafels. Verder zijn er filmavonden. En zeker niet in de laatste plaats de stijlvolle diners, recepties, borrels en buitenactiviteiten, zoals zeilen en golfen.

Website (www.societeitdeunie.nl)

 

 

 

 

Tennisclub

Aan de Albertus Perkstraat, bijna helemaal beneden, liggen twee prachtige tennisbanen. Tennistrainer Jan Willem Kool verzorgt de tennislessen. Tijdens het tennisseizoen kunt u lessen nemen of in overleg met trainer Jan Willem vrij tennissen. Lijkt het u leuk om lessen te nemen? Of wilt u meer informatie? 

Contact: Jan Willem Kool via 06-55300091.