Kaart

De Boombergwijk volgens de statuten van Stichting WijkOverlegOrgaan De Boomberg

Onder de Boombergwijk wordt volgens de statuten verstaan “het gedeelte van Hilversum dat wordt begrensd door de Vaartweg, Geert van Mesdagweg en ’s-Gravelandseweg. De grens van de wijk wordt gevormd door de as van deze drie wegen. Uitzondering hierop vormt de punt Vaartweg / Havenstraat / Kerkbrink / ’s-Gravelandseweg. De grens bij dit punt loopt vanaf de kruising Vaartweg / Valkenhoflaan achter de winkels, kantoren en banken langs, tot aan de kruising Burgemeester Andriessentraat / Albertus Perkstraat / ’s-Gravelandseweg”.

Bovenstaande begrenzing van de Boombergwijk is ontleend aan de tekeningen van de Gemeente Hilversum van het vastgestelde bestemmingsplan Herziening Noordwestelijk Villagebied (plankaart blad 4 Boomberg noordelijk deel en plankaart blad 6 Boomberg zuidelijk deel - 2010).

De Stichting bemoeit zich in principe niet met ontwikkelingen buiten de scope Boombergwijk, maar is in voorkomende gevallen wel bereid om, indien mogelijk, advies te verlenen. Hierbij speelt mee dat de Stichting buiten de vastgestelde scope geen bewoners kan vertegenwoordigen en dat deze delen van Hilversum onderhavig zijn aan andere bestemmingsplannen dan de Boombergwijk.